Sekcje

Składka wpisowa – ponoszona jednorazowo:

80 zł/przystąpienie do Klubu.

Miesięczna Składka członkowska za:

Pierwsze dziecko w Klubie:

160 zł/m-c

100 zł/m-c

180 zł/m-c

130 zł/m-c

Drugie i kolejnego dziecko lub dziecko z KDR:

130 zł/m-c

80 zł/m-c

140 zł/m-c

105 zł/m-c

Dziecko, które nie uczestniczy w cotygodniowych zajęciach a jest członkiem uczestnikiem:

-

200 zł/rok

-

-

Zasady opłacania składek członkowskich – Członka Uczestnika:

Wszystkie płatności wynikające z członkostwa w sekcjach Klubu Sportowego Korona Zakrzewo prosimy dokonywać na konto w:

Banku Spółdzielczym Duszniki Oddział w Skórzewie

Sekcja:

Konto: nr:

piłka nożna

92 9072 0002 2017 0703 7784 0005

koszykówka

11 9072 0002 2017 0703 7784 0008

Szachy

65 9072 0002 2017 0703 7784 0006

Kulturalno-teatralna

81 9072 0002 2017 0703 7784 0009

Konto główne

65 9072 0002 2017 0703 7784 0006

konto obozowe

66 9072 0002 2007 0703 7784 0003

Darowizny

39 9072 0002 2007 0703 7784 0004

W tytule przelewu proszę umieścić informację o rodzaju opłaty oraz imię i nazwisko osoby, której ona dotyczy.

W przypadku darowizny w tytule przelewu prosimy umieścić:

Darowizna na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Składki płatne są do 5 dnia każdego miesiąca.

Składki członkowskie – Członek zwyczajny

Składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia wynosi: 120 zł/rok.

Składki członkowskie – Członka Zwyczajnego należy uiścić do końca stycznia za cały rok z góry.