O nas

Misja

Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo jest organizację non profit nastawioną na edukację i wychowanie młodego pokolenia. Celem działalności naszego klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji i zdrowego trybu życia.

Chcemy pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszanowanie drugiej osoby. Zapraszamy chłopców i dziewczęta na treningi.

Zarząd

  • Tomasz Zagórski Prezes Zarządu
  • Wojciech Olejarczyk Członek Zarządu
  • Jan Słowik Członek Zarządu
  • Piotr Szymczak Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

  • Paweł Żurek Przewodniczący
  • Leszek Głuszyński Członek Komisji
  • Michał Jankowski Członek Komisji
  • Tomasz Morawiec Członek Komisji

Dokumenty

Oficjalne dokumenty Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo znajdziesz w bibliotece online.

Wsparcie duchowe KS Korona Zakrzewo