KOSZYKÓWKA

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych:

1)    Członków zwyczajnych;

2)    Członków uczestników;

3)    Członków wspierających;

4)    Członków honorowych;

5)    Trenerów i instruktorów;

6)    Rodziców/opiekunów prawnych członków (w przypadku gdy członek jest osobą niepełnoletnią);

jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo, ul, Długa 131, 62-070 Zakrzewo.

Stowarzyszenie przetwarza dane celem prowadzenia działalności statutowej (zgodnie z § 4 Statutu Stowarzyszenia).

Jednocześnie informuję, że każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie ma prawo do:

1)    Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

2)    Dostępu do danych,

3)    Sprostowania/uzupełnienia danych,

4)    Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

5)    Ograniczenia przetwarzania,

6)    Przenoszenia danych,

7)    Sprzeciwu,

8)    Tego, by nie podlegać profilowaniu.

9)    Prawo do wniesienia skargi do GIODO.

Osobą odpowiedzialną w Stowarzyszeniu za zarządzanie danymi i ich przetwarzanie oraz usuwanie jest
Jakub Górczak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 517 495 415).