2 TURNIEJ SZACHOWY W BUKU!

2 TURNIEJ SZACHOWY W BUKU!
  1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo.

  1. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta i Gminy Buk

Sala Miejska w Buku

  1. TERMIN I GRUPY TURNIEJOWE

sobota 12.11.2022 r. godz. 10.00 TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18; dwie grupy: A – od rankingu
PZSZACH 1400; B – od rankingu PZSZACH 1000 do 1250 (możliwość zdobycia kategorii szachowej)

sobota 12.11.2022 r. godz. 15.00 BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY OPEN; zgłoszony do FIDE.

  1. MIEJSCE

SALA MIEJSKA W BUKU, ul. Mury 5 (wjazd na parking od ulicy Wielkowiejskiej).

  1. SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ GRUPY TURNIEJOWE

TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18:
Grupa A – 7 rund systemem szwajcarskim; czas gry dla każdego zawodnika 10 minut + 2 sekundy na ruch lub 12 minut dla każdego zawodnika
Grupa B – 5 rund systemem szwajcarskim; czas gry dla każdego zawodnika 30 minut

BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY: 13 rund; 3’+ 2” na zawodnika

o kolejności miejsc decydują suma zdobytych punktów-a w przypadku równej liczby kryteria pomocnicze
w kolejności: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA I WPISOWE

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na posiadane umiejętności – pod   warunkiem zgłoszenia się w terminie do 9 listopada 2022 roku i opłacenia wpisowego w dniu zawodów najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem: 20zł dla mieszkańców Gminy Buk oraz dla zawodników KS Korona Zakrzewo, pozostali zawodnicy 30zł.

Zawodnicy z tytułami MM, AM są zwolnieni z wpisowego pod warunkiem zgłoszenia się w terminie. 

Ograniczona ilość miejsc do 60 osób; decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy do turnieju na stronie chessmanager.com lub na adres e-mail: [email protected]

Całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody finansowe w turnieju błyskawicznym oraz na pokrycie kosztów
organizacyjnych.  

Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju

zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatorów i sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie
z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

Organizatorzy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

  1. NAGRODY

TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18: organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników; o wyborze nagrody decyduje kolejność zajętych miejsc; dla najlepszych trzech chłopców i dziewcząt w każdej grupie przewidziane są puchary.

BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY:
nagrody finansowe: I – 300zł; II – 200zł; III – 150zł;
nagrody rzeczowe (karta podarunkowa o wartości 100zł): za zajęcie miejsc od IV do VI; dla najlepszej kobiety;
dla najlepszego senior 60+; najlepszego juniora; najlepszej juniorki; dla najlepszego zawodnika do III kategorii;
dla najlepszego zawodnika z kategorią II – II+; dla najlepszego mieszkańca Gminy Buk.

Jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.

  1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sędzią głównym turniejów dla juniorów będzie Pani Dorota Sikorska; licencja 15300105.
Dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.

Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
Informujemy również, że Sala Miejska w Buku spełnia wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Planowane zakończenie turnieju dla juniorów odbędzie się około godziny 14.00, natomiast turnieju błyskawicznego około godziny 18.30.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

  1. PARTNERZY I DARCZYŃCY

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM MIASTA I GMINY BUK

Serdecznie zapraszamy!
www.korona-zakrzewo.pl

Znajdź nas na Facebooku – sekcja szachowa KS Korona Zakrzewo