ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SZACHOWY!!!

ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SZACHOWY!!!

I ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SZACHOWY
W BUKU 18.12.2021 r.

1.ORGANIZATOR:
*  Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo.

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
* Urząd Miasta i Gminy Buk
* Sala Miejska w Buku

3.  TERMIN I GRUPY TURNIEJOWE:
* sobota 18.12.2021 r. godz. 10.00 TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18; dwie grupy: A – od rankingu PZSZACH 1400; B – od rankingu PZSZACH 1000 do 1250 (możliwość zdobycia kategorii szachowej)
* sobota 18.12.2021 r. godz. 15.00 BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY OPEN; zgłoszony do FIDE.

4.  MIEJSCE:
* SALA MIEJSKA W BUKU, ul. Mury 5 (wjazd na parking od ulicy Wielkowiejskiej).

5.  SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ GRUPY TURNIEJOWE:
* TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18:
Grupa A – 7 rund systemem szwajcarskim; czas gry dla każdego zawodnika 10 minut + 2 sekundy na ruch lub 12 minut dla każdego zawodnika
Grupa B – 5 rund systemem szwajcarskim; czas gry dla każdego zawodnika 30 minut

* BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY: 13 rund; 3’+ 2” na zawodnika
* o kolejności miejsc decydują suma zdobytych punktów-a w przypadku równej liczby kryteria pomocnicze
w kolejności: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress.

6.  WARUNKI UCZESTNICTWA I WPISOWE:
*  w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na posiadane umiejętności – pod   warunkiem zgłoszenia się w terminie do 15 grudnia 2021 roku i opłacenia wpisowego w dniu zawodów najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem: 20zł dla mieszkańców Gminy Buk oraz dla zawodników KS Korona Zakrzewo, pozostali zawodnicy 30zł.
* zawodnicy z tytułami MM, AM są zwolnieni z wpisowego pod warunkiem zgłoszenia się w terminie
* ograniczona ilość miejsc do 60 osób; decyduje kolejność zgłoszeń
* zapisy do turnieju na stronie chessmanager.com lub na adres e-mail:  [email protected]
* całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody finansowe w turnieju błyskawicznym oraz na pokrycie kosztów organizacyjnych
*  potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju
* zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatorów i sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO
* organizatorzy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

7.  NAGRODY:
* TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18: organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników; o wyborze nagrody decyduje kolejność zajętych miejsc; dla najlepszych trzech chłopców i dziewcząt w każdej grupie przewidziane są puchary.

* BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY:
nagrody finansowe: I – 300zł; II – 200zł; III – 150zł;
nagrody rzeczowe (karta podarunkowa o wartości 100zł): za zajęcie miejsc od IV do VI;  dla najlepszej kobiety; 
dla najlepszego senior 60+; najlepszego juniora; najlepszej juniorki; dla najlepszego zawodnika do III kategorii;
dla najlepszego zawodnika z kategorią II – II+; dla najlepszego mieszkańca Gminy Buk,
* jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę


 1. POZOSTAŁE INFORMACJE:
  * sędzią głównym turniejów dla juniorów będzie Pani Dorota Sikorska; licencja 15300105
  * dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej
  * organizator zapewnia sprzęt szachowy
  w związku z epidemią COVID-19 na turnieju będą obowiązywały aktualne regulaminy i zalecenia dotyczące uprawiania sportu. Informujemy również, że Sala Miejska w Buku spełnia wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej
  * planowane zakończenie turnieju dla juniorów odbędzie się około godziny 14.00, natomiast turnieju błyskawicznego około godziny 18.00
  * ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 2. PARTNERZY I DARCZYŃCY:
  PASO
  POTRAWIAK 

PARTNERZY MEDIALNI:
NASZ GŁOS POZNAŃSKI, KOSYNIER BUKOWSKI, TELEWIZJA STK

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM MIASTA I GMINY BUK

 

Serdecznie zapraszamy!
www.korona-zakrzewo.pl
Znajdź nas na Facebooku – sekcja szachowa KS Korona Zakrzewo