Koronawirus

Koronawirus

Szanowni Rodzice młodych sportowców,

W związku z zwiększonymi obostrzeniami i coraz większą zachorowalnością na koronawirus i całkowitym odwołaniu zajęć od 13.03 a także zamknięciem przez Gminę Dopiewo wszelkich przestrzeni wspólnych jak boiska, Zarząd Klubu Sportowego Korona-Zakrzewo po kilkudniowych naradach z kadrą trenerską podjął kryzysowe postanowienia, które mamy nadzieję Państwo przyjmą.

Jesteśmy organizacją typu Stowarzyszenie non-profit a wszelkie środki pozyskane od członków, darowizn i dotacji przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe tj. szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Jak każda organizacja musimy wydatkować środki na koszty stałe i zmienne. Wprowadzony system opisu kosztów od początku 2019 roku dał nam możliwości precyzyjnego określenia kosztów stałych wspólnych Klubu, kosztów stałych poszczególnych sekcji i kosztów zmiennych zależnych głównie od wynagrodzeń trenerów i kosztów wynajmu sal a także pozostałych kosztów sprzętu, imprez i obozów.

Biorąc pod uwagę ilość uczestników zajęć w poszczególnych sekcjach oraz łączną ilość członków w Klubie przedstawiamy poszczególne wartości składowe.

  • Koszty stałe ogólnoklubowe wynoszą 15zł miesięcznie na uczestnika.
  • Sekcja Siatkówki i Sekcja Kultury nie generują na tą chwilę dodatkowych kosztów i trenerzy nie przewidują prowadzenia zajęć on-line.
  • Sekcja Koszykówki – dodatkowe koszty stałe 6zł miesięcznie na uczestnika, ale planowane zajęcia on-line dla każdej z grup wygenerują koszty łączne sekcji na poziomie 59zł miesięczne na uczestnika.
  • Sekcja Szachów- są prowadzone od zeszłego tygodnia zajęcia on-line  przez trenerów Damiana i Wojciecha.
  • Koszty sekcji i koszty stałe Klubu bez uwzględnienia wynagrodzeń trenerów to 35zł miesięcznie na uczestnika.
  • Sekcja Piłki Nożnej- koszty stałe sekcji są wysokie i związane są z utrzymaniem naszego pięknego boiska i wynoszą 43zł miesięcznie a z kosztami stałymi Klubu to 58zł. Prace botaniczne zaczęły się w minionych czwartek, system podlewania włączamy pojutrze, dalsze prace przygotowawcze będziemy prowadzić po Świętach Wielkiej Nocy – przyroda nie będzie „czekać” na koniec aktywności (korona)-wirusa.
  • Zaproponowaliśmy także częściowe wynagradzanie trenów Piłki Nożnej za zajęcia on-line lub przesyłanie zadań lub innych materiałów a szacunkowy koszt wynosiłby 25zł miesięcznie na uczestnika, czyli łącznie łączne koszty prawie 83zł.

Podsumowując chcielibyśmy prosić o odpowiedzialny wybór i określenie swojej sytuacji materialnej w tym trudnym czasie. Wielu z Państwa pracuje w branżach, które są mniej dotknięte skutkami epidemii. Wpłata od kwietnia 100% standardowej składki będzie dużym zastrzykiem dla Klubu tym bardziej, że uposażenie trenerów jest często znaczącym składnikiem ich osobistych przychodów.

Składka pełna za marzec będzie przeznaczona na uregulowanie płatności za sale gimnastyczne. Wprowadziliśmy system zintegrowanego zarządzania o nazwie ProTrainUp dla całego Klubu i koordynatorzy sekcji wdrażają nowe rozwiązania.

W kwietniu mija już 10 lat społecznej działalności sportowej dzieci i młodzieży, która przerodziła się w formalne Stowarzyszenie, obecnie funkcjonujące jako unikatowy na taka skalę i miejsce Klub pięciosekcyjny. Nie pozwólmy koronawirusowi zniszczyć prawdziwej Korony w sensie nie tylko materialnym, ale i duchowym.

Prosimy więc o zrozumienie sytuacji i ponownie życzymy odwagi w trudnym czasie mając na względzie motto naszej Organizacji, liczymy na Bożą Opatrzność.

W imieniu Zarządu z pozdrowieniami

Prezes Przemysław Paczkowski

Pismo_Rodzice_02_03_2020-1