Informacja o porozumieniu

Informacja o porozumieniu

Drodzy Rodzice, Przyjaciele Korony!

Z radością chcielibyśmy przekazać informacje, że 3 lipca 2019 r. Zarząd Klubu i Trenerzy wspólnie wypracowali stanowisko o wzajemnej współpracy i porozumieniu w kwestiach dotyczących kierunku rozwoju i funkcjonowania naszego Klubu.

W związku z tym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 4 lipca o godz. 17:30 na boisko główne w Zakrzewie.

Na tym zebraniu przedstawimy Państwu szczegóły naszego wspólnego porozumienia.

Kwestie, które w ostatnich dniach poróżniły obie strony zostały poddane analizie i w toku zaangażowania się wielu osób, w tym Państwa udało się doprowadzić sprawy do pozytywnego finału. Chcemy razem patrzeć w przyszłość, bo tylko w ten sposób Korona Zakrzewo będzie klubem który zawsze obok rywalizacji sportowej w bardzo dużym stopniu stawia na wychowanie dzieci i młodzieży oraz poszanowanie drugiej osoby.

Dziś trzeba być otwartym na ludzi, uczyć się od siebie nawzajem i stale wymieniać doświadczeniem. Nie zawsze wszystko jest idealnie ale dobro i harmonijny rozwój każdego zawodnika jest dla nas wszystkich wartością nadrzędną.

Jesteśmy przekonani, że wspólna, rzetelna praca, w oparciu o wzajemne zaufanie pozwoli na dalszy rozwój naszego klubu i przyniesie wiele radości i powodów do dumy naszej lokalnej społeczności gminy Dopiewo.

Zarząd Klubu i Trenerzy