Uczestnictwo w Klubie

Uczestnictwo w Klubie

Wszystkich rodziców naszych zawodników, chętnych do podjęcia aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia Klub Sportowy „Korona Zakrzewo” zapraszamy do uczestnictwa w Stowarzyszeniu. Jednocześnie przypominamy o prawach i obowiązkach członka zwyczajnego wymienionych w Statucie Stowarzyszenia §6 i §7, w tym obowiązku uiszczania składki członkowskiej. W najbliższą niedzielę 30 czerwca 2019 w godz. 17:00-18:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Zakrzewo, ul. Długa 131, salka za kościołem) będzie okazja do złożenia deklaracji członkowskiej.