Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy, byśmy w naszych poszukiwaniach dobra i nadziei znajdowali drogę do Tego, który jest źródłem Miłości.
Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Niech to wezwanie będzie sensem naszych Świąt Wielkiej Nocy.

Zarząd Korony Zakrzewo