VI Gwiazdkowy Turniej Szachowy 16.12.2018

VI Gwiazdkowy Turniej Szachowy 16.12.2018

VI Gwiazdkowy Turniej Szachowy w KS Korona Zakrzewo pod patronatem Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały

Mistrzostwa KS Korona Zakrzewo w szachach szybkich na rok 2018

1.Organizator:

 • –   Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo.
 1. Współorganizatorzy:

 • –   Urząd Gminy Dopiewo
 • –   Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie
 • –   Stowarzyszenie „Promyk” Filia w Konarzewie.
 1. Termin i miejsce:

 • –       niedziela 16.12.2017 r. godz. 09.30
 • –       Remiza Strażacka w Zakrzewie ul. Długa 73-75, gmina Dopiewo.
 1. System rozgrywek i czas gry:

Grupa OPEN – turniej zgłoszony do FIDE, 9 rund systemem szwajcarskim, czas gry 2 x 10 min + 4 sekundy na posunięcie.

 1. Warunki uczestnictwa i wpisowe:

 • –  turniej otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na posiadane umiejętności – pod   warunkiem zgłoszenia się w terminie do 12 grudnia i opłacenia wpisowego w dniu zawodów – 35 zł; dla zawodników KS Korona Zakrzewo – 30 zł
 • –   w kwocie wpisowego wliczona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa do FIDE w szachach szybkich oraz ciepła zupa podczas turnieju
 • –   zawodnicy z tytułem MM w górę są zwolnieni z opłaty wpisowego pod warunkiem zgłoszenia się w terminie
 • –   zapisy do turnieju na stronie chessarbiter.com lub na adres e-mail:[email protected]
 • –   zgłaszający powinien podać: imię, nazwisko, kategorię szachową, ranking FIDE w szachach szybkich (w przypadku posiadania), datę urodzenia, przynależność klubową – ważne! – jeśli zawodnik nie posiada FIDE ID powinien podać adres e-maila
 • –  ograniczona ilość miejsc do 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłaty wpisowego w terminie na konto bankowe
 • –   potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju
 • –   zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatora i sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych
 • –   organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju
 • –   całość wpisowego przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania salki treningowej Korony Zakrzewo oraz koszty stałe turnieju.
 1. Nagrody:

–    grupa OPEN

Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – VI: I – 400zł; II – 300zł; III – 250zł; IV – 200zł; V – 150zł; VI – 100zł;

Nagroda losowana – voucher na 2 noclegi dla 2 osób w pensjonacie „Odważny Team”        w województwie dolnośląskim

Nagrody rzeczowe w kategorii:

najlepsza kobieta, najlepszy senior powyżej 60 lat, najlepszy junior i juniorka do lat 18, najlepszy junior i juniorka do lat 12, najlepszy zawodnik do rankingu 1600 PZSZach, najlepszy zawodnik do rankingu 1800 PZSzach, za zajęcie 50 miejsca

–    jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę

–      dla zwycięzcy turnieju oraz dla mistrzów KS Korona Zakrzewo na rok 2018 w kategorii senior i junior organizator dodatkowo przewiduje puchary.

 1. Pozostałe informacje:

 • –   dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej
 • –   sędzią głównym grupy OPEN będzie licencjonowany arbiter FIDE – Pani Magdalena Judek
 • –   dyrektorem Turnieju będzie Pan Wojciech Olejarczyk – kontakt: e-mail: [email protected] tel. 666 819 536
 • –   organizator zapewnia sprzęt szachowy–   ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
 • –   harmonogram: godz. 08.30 do godz. 09.15 potwierdzenie uczestnictwa;
 • –   w czasie trwania turnieju jest zakaz spożywania alkoholu na sali gry oraz w jej pobliżu
 • –               w trakcie turnieju będzie czynny odpłatny bufet (wszystkie zebrane fundusze z bufetu zostaną przeznaczone na dofinansowanie drużyn juniorskich w lidze w roku 2019)

godz. 09.30 uroczyste otwarcie turnieju; godz. 09.50 I runda; około godz.15.00 uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

 1. Partnerzy i sponsorzy:

 • „KROTOSKI-CICHY” POZNAŃ
 • SKLEP ZOOLOGICZNY „ANIMAL POINT” DĄBRÓWKA PENSJONAT „ODWAŻNY TEAM” STARY GIERAŁTÓW
 • BYSCHELLY – POLSKA MARKA ODZIEŻOWA
 • KSIĘGARNIA MEDYCZNA „DOM ZDROWIA” POZNAŃ
 • STOWARZYSZENIE „PARKOVA CAFE” DĄBRÓWKA
 • RESTAURACJA „SILVA RERUM” DĄBRÓWKA
 • „DOMCAR” POZNAŃ
 • TURNIEJ WSPIERANY Z BUDŻETU GMINY DOPIEWO

Serdecznie zapraszamy!

www.korona-zakrzewo.pl

Znajdź nas na Facebooku – sekcja szachowa KS Korona Zakrzewo.