Informacja ws. RODO

Informacja ws. RODO

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków uczestników;
 3. Członków wspierających;
 4. Członków honorowych;
 5. Trenerów i instruktorów;
 6. Rodziców/opiekunów prawnych członków (w przypadku gdy członek jest osobą niepełnoletnią);

jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo, ul, Długa 131, 62-070 Zakrzewo.

Stowarzyszenie przetwarza dane celem prowadzenia działalności statutowej (zgodnie z § 4 Statutu Stowarzyszenia).

Jednocześnie informuję, że każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie ma prawo do:

 1. Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 2. Dostępu do danych,
 3. Sprostowania/uzupełnienia danych,
 4. Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 5. Ograniczenia przetwarzania,
 6. Przenoszenia danych,
 7. Sprzeciwu,
 8. Tego, by nie podlegać profilowaniu.
 9. Prawo do wniesienia skargi do GIODO.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź