Gwiazdkowy Turniej Szachowy w KS Korona Zakrzewo (FIDE)

Gwiazdkowy Turniej Szachowy w KS Korona Zakrzewo (FIDE)

 

 

 1. Termin i miejsce :

      –        Sobota 16.12.2017r.  godz. 10.00

      –        Remiza Strażacka w Zakrzewie ul. Długa 73-75, Gmina Dopiewo

 

 1. System rozgrywek i czas gry :

Grupy  OPEN  – zgłoszony do FIDE

9 rund systemem szwajcarskim,  czas gry 2 x 10 min + 4 sekundy na posunięcie    

              

 1. Warunki uczestnictwa i wpisowe:
 • turniej otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na posiadane umiejętności, 

pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do 12 grudnia i opłacenia wpisowego – 30 zł 

na konto klubowe: Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie nr konta 

23 9072 0002 2007 0703 7784 0001 z dopiskiem wpisowe do Gwiazdkowego Turnieju Szachowego + imię i nazwisko

 • w kwocie wpisowego wliczona jest opłata klasyfikacyjno – rankingowa do Fide w szachach szybkich oraz ciepłą zupę podczas turnieju gratis
 • wpisowe będzie przyjmowane w dniu zawodów wyłącznie w kwocie 40 zł oraz do godz. 9.30. 
 • zawodnicy z tytułem FM w górę są zwolnieni z opłaty wpisowego pod warunkiem zgłoszenia się w terminie i potwierdzenia swojego udziału w dniu zawodów do godz. 9.45
 • zapisy do turnieju na stronie cheesarbiter.com lub e-mail: [email protected] 
 • zgłaszający powinien podać: imię, nazwisko, kategorię szachową, ranking FIDE w szachach szybkich (w przypadku posiadania), datę urodzenia, przynależność klubową, 

Ważne! jeśli zawodnik nie posiada FIDE ID  powinien podać adres e-maila

– ograniczona ilość miejsc do 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłaty wpisowego w terminie na konto bankowe

– potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju

– zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz będzie odznaczony ten fakt na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na uroczyste otwarcie

– zawodnicy, którzy zgłoszą się i uiszczą podwyższone wpisowe po 12.12.2017 i przed 16.12.2017 nie będą umieszczeni na liście startowej, proszeni są o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mailowy:[email protected]

– zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatora, sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w celach  promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych

      zrealizowanych podczas turnieju

 • całość wpisowego przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania salki treningowej Korony Zakrzewo oraz koszty stałe turnieju.

 

 1. Regulamin przyznawania nagród:

grupa A – open 

Nagrody pieniężne: I – 400zł; II – 300zł; III – 200zł; IV – 150zł; V – 120zł; VI – 100zł; VII – 80zł;
VIII – 70zł; IX – 60zł; X – 50zł; XI – 40zł; XII – 30zł.

Nagrody specjalne w kategorii:

najlepsza kobieta, najlepszy senior powyżej 60 lat, najlepszy junior i juniorka do lat 18, najlepszy junior i juniorka do lat 12, najlepszy zawodnik do rankingu 1600 PZSZach, najlepszy zawodnik do rankingu 1800 PZSZach, za zajęcie 50 miejsca – po 50 zł. 

jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę

dla zwycięzcy turnieju oraz dla mistrzów KS Korona Zakrzewo na rok 2017 w kategorii senior i junior organizator dodatkowo przewiduje puchary.

 

 1. Pozostałe informacje:
 • dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej
 • sędzią głównym grupy OPEN będzie licencjonowany arbiter FIDE Pan Arkadiusz Wiśniewski
 • Dyrektorem Turnieju będzie Pan Wojciech Olejarczyk, e-mail: [email protected]

Tel. 666 819 536

–   w trakcie turnieju będzie czynny odpłatny bufet (wszystkie zebrane fundusze z bufetu zostaną przeznaczone na zakup książek do biblioteczki szachowej KS Korona Zakrzewo oraz na dofinansowanie drużyn juniorskich w lidze w roku 2018)

– organizator zapewnia sprzęt szachowy

– w czasie trwania turnieju jest zakaz spożywania alkoholu na sali gry oraz w jej pobliżu 

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora

harmonogram: godz. 08.30 do godz. 09.45 potwierdzenie uczestnictwa;

godz.10.00 uroczyste otwarcie turnieju; godz. 10.20 I runda;  około godz.15.45 uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

 

 1. Sponsor strategiczny:

MONDI POZNAŃ 

 

 1. Partnerzy i sponsorzy:

 

RESTAURACJA „SILVA RERUM” DĄBRÓWKA

„GNT” POZNAŃ

STOWARZYSZENIE „SPORT NA PLUS” SUCHY LAS

CENTRUM NIERUCHOMOŚCI „BROKERZY 24”

SKLEP ZOOLOGICZNY „ANIMAL POINT” DĄBRÓWKA

„DOMCAR” POZNAŃ

CCR SPORT POZNAŃ

SKLEP DROGERYJNY „SUPER SHOP” W DĄBRÓWCE

 

TURNIEJ WSPIERANY Z BUDŻETU GMINY DOPIEWO

 

Serdecznie zapraszamy !

www.korona-zakrzewo.pl

Znajdź Nas na facebooku – sekcja szachowa KS Korona Zakrzewo

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź