Gwiazdkowy Turniej Szachowy w KS Korona Zakrzewo (FIDE) Mistrzostwa Seniorów KS Korona Zakrzewo w szachach szybkich na rok 2016 17.12.2016r.

Gwiazdkowy Turniej Szachowy w KS Korona Zakrzewo (FIDE) Mistrzostwa Seniorów KS Korona Zakrzewo w szachach szybkich na rok 2016 17.12.2016r.

 

4. System rozgrywek i czas gry :

Grupy OPEN – zgłoszony do FIDE

9 rund systemem szwajcarskim, czas gry 2 x 10 min + 4 sekundy na posunięcie

5. Warunki uczestnictwa i wpisowe:

  • turniej otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na posiadane umiejętności,

pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do 14 grudnia i opłacenia wpisowego – 30 zł

na konto klubowe: Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie nr konta 

23 9072 0002 2007 0703 7784 0001 z dopiskiem wpisowe do Gwiazdkowego Turnieju Szachowego + imię i nazwisko

  • w kwocie wpisowego wliczona jest opłata klasyfikacyjno – rankingowa do Fide w szachach szybkich oraz ciepłą zupę podczas turnieju gratis

  • opłacenia wpisowego w dniu zawodów wzrasta o 10zł (do godz. 9.30)

  • zawodnicy z tytułem FM w górę są zwolnieni z opłaty wpisowego pod warunkiem zgłoszenia się w terminie

  • zapisy do turnieju na stronie cheesarbiter.com lub e-mail: [email protected]

  • zgłaszający powinien podać: imię, nazwisko, kategorię szachową, ranking FIDE w szachach szybkich (w przypadku posiadania), datę urodzenia, przynależność klubową,

Ważne! jeśli zawodnik nie posiada FIDE ID powinien podać adres e-maila

– ograniczona ilość miejsc do 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłaty wpisowego w terminie na konto bankowe

– potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju

– zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz będzie odznaczony ten fakt na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na uroczyste otwarcie

– zawodnicy, którzy zgłoszą się i uiszczą podwyższone wpisowe po 14.12.2016 i przed 17.12.2016 nie będą umieszczeni na liście startowej, proszeni są o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres

e-milowy:[email protected]

– zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatora, sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych

      zrealizowanych podczas turnieju

  • całość wpisowego przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania salki treningowej Korony Zakrzewo oraz koszty stałe turnieju.

6. Regulamin przyznawania nagród:

grupa A – open

Nagrody pieniężne: I – 400zł; II – 300zł; III – 200zł; IV – 100zł, V – 80zł, VI – 70zł

Nagrody rzeczowe: za zajęcie miejsc od VII do XV oraz w kategorii:

najlepsza kobieta, najlepszy senior powyżej 60 lat, najlepszy junior i juniorka do lat 18, najlepszy junior i juniorka do lat 14, najlepszy junior i juniorka do lat 10, najlepszy junior, juniorka, senior i seniorka
z KS Korona Zakrzewo, dwie nagrody losowane, za zajęcie 50 miejsca

jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę

dla zwycięzcy turnieju oraz dla mistrzów KS Korona Zakrzewo na rok 2016 organizator dodatkowo
przewiduje puchary

dla najlepszych juniorów organizator dodatkowo przewiduje medale

7. Pozostałe informacje:

  • dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej

  • sędzią głównym grupy OPEN będzie Pani Magdalena Judek nr FIDE 1170651

  • Dyrektorem Turnieju będzie Pan Wojciech Olejarczyk, e-mail: [email protected]

Tel. 666 819 536

– w trakcie turnieju będzie czynny odpłatny bufet (wszystkie zebrane fundusze z bufetu zostaną przeznaczone na zakup książek do biblioteczki szachowej KS Korona Zakrzewo)

– organizator zapewnia sprzęt szachowy

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora

harmonogram: godz. 08.30 do godz. 09.45 potwierdzenie uczestnictwa;

godz.10.00 uroczyste otwarcie turnieju; godz. 10.20 I runda;

około godz. 13.00 podanie ciepłej zupy; około godz.15.45 uroczyste zakończenie turnieju
i wręczenie nagród.

 

 

 

spons kor

 

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź