NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KORONA ZAKRZEWO

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KORONA ZAKRZEWO

Ponadto w czasie Walnego Zebrania podjęta zostanie uchwała dotycząca sprawozdania finansowego sporządzanego za rok 2016 i lata następne (wynika ze zmian przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ). Obecność członków zwyczajnych Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku nieobecności istnieje możliwość upoważnienia innego członka zwyczajnego do podejmowania decyzji w czasie Walnego Zgromadzenia w swoim imieniu. Proszę członków zwyczajnych o potwierdzenie swojej obecności na Walnym Zgromadzeniu pod adresem: maciej.konopa@korona-zakrzewo.pl  lub telefonicznie 502129452 (w przypadku nieobecności proszę o poinformowanie kto będzie Państwa reprezentował w ramach upoważnienia).

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź