Alan Nixon odwiedził Zakrzewo

Alan Nixon odwiedził Zakrzewo

Chłopcy pod okiem trenera uczyli się trudnego procesu podejmowania dobrych decyzji na boisku i szukania kreatywnych rozwiązań dla zespołu. Usłyszeli wiele ciekawych spostrzeżeń na temat swojej pracy na treningu. Wszystko odbywało się w języku angielskim (wprawdzie z tłumaczem) w aurze rodem z Irlandii – wietrznie,
chłodno i pochmurnie. Jedna z myśli przytoczonych przez młodych zawodników po treningu: „trener nie tylko mówi co mamy do roboty, ale dlaczego to robimy”.
Po treningu odbyło się spotkanie z trenerami, pierwotnie zaplanowane na 1 godzinę trwało aż 2,5 godziny i z całą pewnością mogłoby być dłuższe.Z bogatego w treści wystąpienia i z dyskusji każdy wyszedł z innymi, ważnymi dla siebie wnioskami. Spostrzeżenia są na tyle wartościowe, że nie oznaczają tylko zaleceń dla trenerów, ale mają wymiar uniwersalny. W równym stopniu możemy je odnosić do rodziców i  dzieci.

„Ważny jest osobisty rozwój trenera, wymaga to dostosowywania się
do bieżących potrzeb zawodników”.

„Zadaniem trenera jest dawanie zawodnikowi najlepszej wersji
siebie”, takie samo zadanie mamy wszyscy (rodzice, dzieci)
zgromadzeni wokół klubu.

„Zawodnik ma zawsze dawać, poprzez swoją grę, koledze z drużyny
rozwiązanie i szansę, a nie problem.” Czy nie tak powinno być w życiu?

Wreszcie rozmawialiśmy o tym, co stanowi największe wyzwania w pracy trenerskiej. Wzięliśmy udział w dobrym, inspirującym spotkaniu. Współpracę będziemy kontynuować z korzyścią dla wszystkich zawodników Korony.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź