Korona Zakrzewo przystępuje do Programu „Rodzina 3+”

Korona Zakrzewo przystępuje do Programu „Rodzina 3+”

Do korzystania z programu będą uprawnieni Koroniarze rodzin wielodzietnych, poprzez których rozumie się rodzinę, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
1)w wieku do ukończenia 18 roku życia
2)w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3)bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znaczącym stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informuję że Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo podjął decyzję, która nadaje posiadaczom Karty Dużych Rodzin uprawnienie do ulgi w wysokości 20 % od wartości podstawowej płatności miesięcznej. I tak za Koroniarza posiadającego Kartę Dużych Rodzin płatność miesięczna w sekcji piłki nożnej wynosić będzie 64 zł a w sekcji szachów 32 zł.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie Karty Dużej Rodziny którą należy przedstawić trenerowi prowadzącemu drużynę.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź