I Wiosenny Turniej Szachowy w KORONIE ZAKRZEWO 15.06.2013

I Wiosenny Turniej Szachowy w KORONIE ZAKRZEWO 15.06.2013

                 

Serdecznie zapraszamy na:   

                     

I WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY

W KORONIE ZAKRZEWO

15.06.2013

1.    Organizator:

    Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo

2. Cel imprezy:

          popularyzacja gry szachowej  wśród mieszkańców gminy Dopiewo

          integracja środowisk szkolno – szachowych

          możliwość zapisania się do KS Korona Zakrzewo – sekcja szachowa

          umożliwienie zdobycia kategorii szachowej

 

3. Miejsce i termin :

SOBOTA  15.06.2013r.  godz. 09.30

SALKA PRZY KOŚCIELE W ZAKRZEWIE UL. DŁUGA 131

    zapisy do turnieju e-mail: [email protected]

podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miejscowość

do dnia 13.06.2013 lub w dniu zawodów do godz. 9.15 w wypadku wolnych miejsc

4. System rozgrywek i czas gry :

          6 rund systemem szwajcarskim                    

          czas gry 2 x 30 min

          obowiązuje zapis partii szachowej; zwolnieni z tego obowiązku są przedszkolacy

          możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

          Grupy turniejowe:

          A  – juniorzy do lat 14 (rocznik 1999 i młodsi)

          B  – open

          Juniorzy do lat 14 posiadający kategorię szachową mają prawo wyboru grupy

 

5. Warunki uczestnictwa oraz nagrody:

          turniej otwarty dla wszystkich chętnych bez względu na posiadane umiejętności

          obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł, płatne w dniu zawodów

     całość wpisowego przeznaczone na zakup nagród rzeczowych oraz poczęstunku

     wartość nagród jest uzależnione od stanu zgłoszeń na dzień 13 czerwca 2013

     organizator przewiduje w grupie A –  po 3 nagrody główne i dyplomy

w kategorii do lat 10 oraz do lat 14

     w grupie B – 3 nagrody główne i dyplomy; nagroda dla najlepszego juniora do lat 18; nagroda dla najlepszej kobiety 

    wszyscy juniorzy otrzymają słodycze  

    nagrodę można otrzymać tylko z jednego tytułu

6. Sędziowanie i przepisy gry :

    obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

    sędzią głównym będzie Damian Bartkowiak licencja nr.15300102

    w  przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:

średni Bucholz, Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw

7. Pozostałe informacje:

           ograniczona liczba miejsc do 50 osób

           organizator zapewnia sprzęt szachowy

          dzieci w trakcie zawodów powinny być pod opieką osoby pełnoletniej

          ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

a w czasie zawodów do sędziego gł. którego decyzja jest ostateczna

     planowane zakończenie turnieju około 15.30 i jest to uzależnione od sprawnego przebiegu zawodów

 

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź