PŁYWANIE

korona logo3Szanowni Państwo,

w dniu 8.06.2017 roku o godzinie 19.30 w salce przyparafialnej w Zakrzewie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu Sportowego Korona Zakrzewo.

Plan zebrania przedstawia się następująco:

1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.
2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz z własnej działalności Komisji rewizyjnej za rok 2016.
3. Podjęcie uchwał sprawozdawczych:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.
b) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
c) w prawie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej.


4. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Stowarzyszenia (propozycje zmian pod linkiem)
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków (dotyczy członków Stowarzyszenia, którzy nie biorą czynnego udziału w pracach Klubu lub też złożyli rezygnacje)
6. Wolne wnioski i postulaty członków Zebrania

W przypadku braku możliwości udziału proszę o udzielenie pełnomocnictwa uprawnionym do udziału w Walnym Zebraniu.

FaniMani.pl

Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do subskrypcji naszego biuletynu.
Najpilniejsze informacje od trenerów dotyczące wybranych grup, komunikaty zarządu oraz wiadomości o nadchodzących wydarzeniach klubowych -na Twój adres e-mail.