KLUB

Opłaty miesięczne -piłkarze

Członek uczestnik (pierwsze dziecko) 100 złotych
Członek uczestnik (ulga wynikająca z drugiego
i kolejnego dziecka oraz KDR)
80 złotych

 

Prosimy o wpłacanie składek miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca

Opłaty miesięczne -szachiści

Członek uczestnik (pierwsze dziecko) 40 złotych
Członek uczestnik (kolejne dziecko) 30 złotych
Zniżka -pierwsze dziecko członka zwyczajnego -5 złotych

 

Opłaty miesięczne - sekcja koszykówki

1) ROCZNIK 2005/06 - LIGA U13
- 3 treningi w tygodniu (w Dąbrówce), rozgrywki w lidze U13,
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 80ZŁ

2) ROCZNIK 2007/08 - LIGA U11
- 3 treningi w tygodniu (w Skórzewie), rozgrywki w lidze U11,  wysokość składki 70zł

3) ROCZNIK 2009/10
- 2 treningi w tygodniu (w Skórzewie)
- wysokość składki 50zł

4) ROCZNIK 2009/10 - CHŁOPCY
- 1 trening w tygodniu (w Dąbrówce)
- wysokość składki 30zł

5) ROCZNIK 2009/10 - DZIEWCZYNKI
- 1 trening w tygodniu (w Dąbrówce)
- wysokość składki 30zł

Karta Dużej Rodziny, drugie i następne dziecko w Koronie - uprawnia do zniżki 20 %

Prosimy o wpłacanie składek miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca

Opłaty roczne

Ubezpieczenie dziecka (nie jest obowiązkowe i nie dotyczy sekcji szachowej.) 50 złotych
Ubezpieczenie obowiązuje od 1 marca do końca lutego przyszłego roku
Członek zwyczajny 60 złotych

 

Prosimy wszystkie płatności wynikające z członkostwa Państwa dzieci w sekcjach Korony Zakrzewo realizować na konto: Banku Spółdzielczego Duszniki Oddział w Skórzewie nr konta 23 9072 0002 2007 0703 7784 0001.

W tytule przelewu proszę umieścić informację o rodzaju opłaty oraz imię i nazwisko osoby, której ona dotyczy.

Dotychczasowy rachunek w BZWBK I O/Suchy Las został zamknięty  31.5.2016. 

 Informacja dotycząca aktualnego ubezpieczenia

FaniMani.pl

Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do subskrypcji naszego biuletynu.
Najpilniejsze informacje od trenerów dotyczące wybranych grup, komunikaty zarządu oraz wiadomości o nadchodzących wydarzeniach klubowych -na Twój adres e-mail.