PIŁKA NOŻNA

Junior młodszy B2 rocznik 2002-03

2017 team2002

Trener Rafał Starzyński

2017trener rafal 

 

 

 

 

Treningi:

pon 18.30-20.00 boisko w Zakrzewie

śr 18.30-20.00 boisko w Zakrzewie

pt 18.45-20.15 orlik Skórzewo 

 

Terminarz ligowy WZPN Junior młodszy B2

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISY NNW TU CONCORDIA - GRUPY SPORTOWEJ STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY KORONA ZAKRZEWO SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ I KOSZYKÓWKI

NAZWA KLAUZULI

Suma ubezpieczenia w zł

Śmierć w wyniku NW

8000 zł

Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru

8000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

8000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW wariant pełen

1000 zł

Koszty leczenia

3000 zł

Skrócona instrukcja postepowania przy zgłaszaniu szkody

 W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem proszę o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularzy ON-LINE zamieszczonych na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl
- Zgłoszenie szkody,
- Świadczenie z tytułu NNW,
- Proszę wybrać firmę, z której Poszkodowany ubiega się o zwrot świadczenia tj. Concordia Polska TUW.

 

nr polisy sekcji piłkarskiej i koszykarskiej  23869289

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - ZAŁĄCZNIKI

II liga Junior Młodszy B2 - jesień 2017

System szkolenia Korony

kolaz szkolenie

FaniMani.pl

Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do subskrypcji naszego biuletynu.
Najpilniejsze informacje od trenerów dotyczące wybranych grup, komunikaty zarządu oraz wiadomości o nadchodzących wydarzeniach klubowych -na Twój adres e-mail.